ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

AIR-CONDITION

Αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση με φρέον οποιοδήποτε οχήματος καθώς επίσης τον καθαρισμό και απολύμανση του συστήματος κλιματισμού   του αυτοκίνητου σας. Τα συνεργεία διαθέτουν μηχανήματα ελέγχου κλιματισμού για ολα τα αυτοκίνητα.