ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

Στην ΑυτοΕπισκευές  μπορούμε να επαναφέρουμε κάθε όχημα στην αρχική του κατάσταση. Εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο, η  αντικατάσταση γίνεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς δική σας χρέωση.

Η αντικατάσταση του κρυστάλλου είναι απαραίτητη σε δύο  περιπτώσεις:
• Όταν το κρύσταλλο έχει υποστεί ζημιά
• Όταν το κρύσταλλο έχει σπάσει

 Εάν το κρύσταλλο έχει υποστεί ζημιά με τη μορφή ενός μικρού σπασίματος μέσα στο οπτικό πεδίο του οδηγού  (δηλ. την περιοχή, μέσα από την οποία ο οδηγός βλέπει το δρόμο), το παρμπρίζ πρέπει να αντικατασταθεί.

Ως ζημιά μπορεί να χαρακτηριστεί μία μεγάλη ρωγμή που εκτείνεται στην επιφάνεια του παρμπρίζ, πολλαπλά μικρά σπασίματα ή ένα χτύπημα από σύγκρουση με κάποιο αντικείμενο.